Studia II stopnia (magisterskie)

Cel studiów II stopnia

Studia II stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego - magistra.

Nauka na studiach II stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Nauka trwa 3 semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej. W Jańskim czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego na Wydziale Zarządzania w Warszawie są poświęcone problematyce z zakresu zarządzanie personelem, oceny osiąganych wyników ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu finansowego, zarządzaniu kosztami i projektami, konsultingu i doradztwa, zarządzaniu wiedzą, kapitałem i inwestycjami, projektowaniu i wdrażaniu innowacji organizacyjnych.

Jakość nauczania w Jańskim potwierdzona jest pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej  (Uchwała nr 263/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z dnia 2012 poz. 572 z późn. zm.). 

Wybierz ZARZĄDZANIE w Jańskim! 

 

PRZEJDŹ DO OPŁAT